Sunday, September 2, 2018


Xin Thành Kính Phân Ưu cùng chị Quả phụ và tang quyến.
Nhớ lúc sanh tiền anh luôn luôn sẳn sàng khi anh em K18 cần đến anh.
Đại gia đình K18 chúng ta mất đi một người bạn. 
Trong cơn bão đời những cây cổ thụ K18 lần lượt trốc góc!

Khóc Bạn Trần Đình Nga
 
Khóc thương tống biệt kiếp phù du
Trần tục dọc ngang chốn mịt mù
Đình trướng huy hoàng chờ đón bạn 
Nga thần soãi cánh hạc chu du

Phạm văn HòaNo comments: