Monday, August 27, 2018

49587PHÂN ƯU

Expand Messages
 • Giai Huynh
  Today at 4:17 PM


  Plumier
  PHÂN ƯU

  NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN

  CSVSQ TRẦN ĐÌNH NGA
  Khóa 18/TVBQGVN
  Pháp Danh TRÍ QUẢNG
  Nguyên Tiểu Đoàn Trưởng TĐ 52/BĐQ/QLVNCH

  Tạ Thế ngày 23 tháng 8 năm 2018
  Tại Salt Lake City, UT, USA
  Hưởng Thọ 78 Tuổi

  Toàn Thể Khóa 18/TVBQGVN Thành Kính Chia Buồn Cùng Chị NGA
  và TANG QUYẾN
  Nguyện Cầu Hương Linh Bạn Đồng Khóa TRẦN ĐÌNH NGA
  Sớm Tiêu Diêu MIỀN CỰC LẠC

  VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

  TM,BĐD Khóa 18/TVBQGVN
  CSVSQ Trần Ngọc Huế, ĐD Khóa        
  Plumier
  Paperless PostYahoo Mail Stationery

No comments: