Friday, December 1, 2017

Xin kính mời quý Niên Trưởng, Các anh chi và các cháu xem:

Một vài hình ảnh K18 TVBQGVN kỷ niệm 56 năm (1961-2017) ngày nhập trường được tổ chức tại nam Cali vào các ngày 11, 12 tháng 11 năm 2017.

LĐĐán K18


No comments: