Friday, November 10, 2017

James Tsu
Today at 8:24 AM
Kính chuyển một video do chị Thu Nga, phu nhân NT Đỗ Văn Hạnh K18, thâu lại trong lần du ngoạn sau Đại Hội Liên Hội Võ Bị Âu Châu 2017. 

“...
Tìm hiểu về lịch sử cận đại của Ba Lan, chúng tôi được biết người dân Ba Lan đã chứng kiến những thảm trạng gây ra bởi hai cường quốc trong thời Đệ nhị Thế Chiến. Đồng Minh Hồng Quân Liên Sô đã án binh bất động, không can thiệp để quân Đức tràn vào thành phố Varsovie tàn sát kháng chiến quân Ba Lan; sau khi quân Đức thua Đồng Minh và rút lui, Hồng Quân Liên Sô mới tràn vào áp đặt chế độ Cộng Sản, tập trung tất cả sĩ quan trong quân đội Ba Lan cũ để xử tử bằng súng đạn Đức, chôn vùi một cách bí mật trong những hố chôn tập thể. Người dân Ba Lan rất uất hận về sự kiện tráo trở này nên chính phủ hiện tại không chấp nhận hoạt động của Cộng Sản trên đất nước Ba Lan. Đây cũng là một bài học quý gía cho dân tộc Việt Nam về Cộng Sản.
Tại Ba Lan, chúng tôi thăm những địa điểm nhắc lại tội ác ghê tởm nhất của lịch sử thế giới, trại tập trung diệt chủng của Đức Quốc Xã đối với dân Do Thái. Những hàng rào kẽm gai rỉ sét chạy điện cao thế, những chòi canh cao gắn súng liên thanh với đèn rọi, một đường rầy xe lửa đưa dân Do Thái, bị tập trung từ Đức Quốc và những quốc gia Đông Âu lân cận, vào thẳng khu vực sát sinh gồm những dãy nhà vách gỗ đơn sơ, sàn xi măng lạnh, không khí im ắng, ngột ngạt mùi tử khí, những lò hơi ngạt giết người nằm chơ vơ, lạnh lùng. Mấy triệu sinh linh gồm cả đàn ông, đàn bà, trẻ em, người gìa yếu đã bị tàn sát nơi đây trong thời Đệ Nhị Thế Chiến. Thật khủng khiếp! Trong một xã hội văn minh, tôn trọng nhân quyền như ngày nay, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, kỳ thị chủng tộc, sắc tộc hay màu da không thể được chấp nhận!
...”

Nhiều triệu người Ba Lan đã bị tàn sát bởi hai chế độ độc ác, ác ôn này: Cộng Sản và Đức Quốc Xã.
Tsu A Cầu K29

No comments: