Tuesday, June 6, 2017Thân mến gởi các anh chị Khoá 18,
 

Bây giờ thì mọi chuyện đã hoàn tất, chi Lương công Cẩn không còn nữa. Cát bụi đã trở về với cát bụi, âm thầm, lặng lẽ như ước nguyện của chị,

No comments: