Monday, July 11, 2016

Thuong Dao
Jul 10 11:14 PM
Các bạn thân mến,
Ngày 10/7/2016
2giờ chiều mình đã ra Huế đón Mai, chị BV Trọng, chị NV Oanh ra nhà bạn Thí ở Quảng Trị. Thay mặt toàn thể cựu SVSQ và các chị quả phụ khóa 18 làm lễ truy điệu, cầu nguyện cho hương hồn bạn Thí và chia buồn cùng tang quyến. Sau đây là vài hinh ảnh.

No comments: