Friday, December 1, 2017

Xin kính mời quý Niên Trưởng, Các anh chi và các cháu xem:

Một vài hình ảnh K18 TVBQGVN kỷ niệm 56 năm (1961-2017) ngày nhập trường được tổ chức tại nam Cali vào các ngày 11, 12 tháng 11 năm 2017.

LĐĐán K18


Friday, November 10, 2017


MI NGƯỜI NÊN XEM VÀ PH BIN RNG RÃI
·      Đây là cơ hội đ làm điều gì đó cho con cái và cháu của mình.
CÓ NÊN CHẤM DỨT
·        Phải trả lương hưu trí suốt đời cho Dân Biểu Nghị sĩ? So sánh với lương giáo viên hay quân nhân đang phục vụ để thấy sự bất công của những người LÀM LUẬT (cả LẬP PHÁP, HÀNH PHÁP)
·        Những người đại diện dân lại là gánh nặng cho dân suốt đời họ.
·        AI LO CHO DÂN, AI BÊNH VỰC QUYỀN LỢI DÂN?
·        TỔNG THỐNG TRUMP LẠI KHAI CHIẾN MẶT TRẬN MỚI VỚI TRẬN ĐỒ CỦ, CỦA CẢ 2 BÊN TÃ HỮU
 
 YÊU CẦU
 Cải cách Đạo luật Quốc hội năm 2017:
·       Một Dân Biểu chỉ nhận lương trong khi làm việc và không nhận gì cả khi họ không còn làm việc.
·        Quốc hội có thể mua kế hoạch nghỉ hưu của riêng họ, giống như tất cả những người Mỹ khác làm.
 
FYI (English/Vietmnamese)
President Trump is asking everyone to forward this to a minimum of 20 people,
and to ask that each of those do likewise.
In three days, most people in the United States will have the message. This is clearly an amazing idea that must be passed around. Stand by for the push back from THE SWAMP
........
THE TRUMP RULE:
Let's see if congress understands what people pressure is all about. 
Salary of retired US Presidents .. . . . . $180,000 FOR LIFE
Salary of House/Senate members .. . . $174,000 FOR LIFE 
This is stupid 
Salary of Speaker of the House .. . . . . $223,500 FOR LIFE. This is really stupid 
Salary of Majority / Minority Leaders . . $193,400 FOR LIFE
.
Average Salary of a teacher . . .. . . . .. . . . . .. .$40,065
Average Salary of a deployed Soldier . . .. .. .. $38,000 
Here's where the cuts should be made! 
Congressional Reform Act of 2017 
1. 
No Tenure / No Pension. A Congressman / woman collects a salary while in office and receives no pay when they're out of office.
2. Congress (past, present, & future) participates in Social Security.
All funds in the Congressional retirement fund move to the Social Security system immediately. All future funds flow into the Social Security system, and Congress participates with the American people. It may not be used for any other purpose.
3. Congress can purchase their own retirement plan, just as all Americans do...
4. Congress will no longer vote themselves a pay raise. Congressional pay will rise by the lower of CPI or 3%.
5. Congress loses their current health care system and participates in the same health care system as the American people.
6. Congress must equally abide by all laws they impose on the American people.
7. All contracts with past and present Congressmen/women are void effective 7/1/17. The American people did not make this contract with Congressmen/women......
Congress made all these contracts for themselves. Serving in Congress is an honor, not a career. The Founding Fathers envisioned citizen legislators, so ours should serve their term(s), then go home and go back to work..

TRUMP, in a recent interview with CNBC, offers one of the best quotes about the debt ceiling: "I could end the deficit in five minutes," he told CNBC. "You just pass a law that says that anytime there is a deficit of more than 3% of GDP, all sitting members of Congress are ineligible for re-election". 

The 26th Amendment (granting the right to vote for 18 year-olds ) took only three months and eight days to be ratified! Why? Simple! The people demanded it. That was in 1971 - before computers, e-mail, cell phones, etc.
Of the 27 amendments to the Constitution, seven (7) took one (1) year or less to become the law of the land - all because of public pressure..

Trump is asking each addressee to forward this to a minimum of twenty people on their address list; in turn ask each of those to do likewise.

In three days, most people in The United States of America will have the message. This is one idea that really should be passed around.

If each person contacts a minimum of twenty people, then it will only take three days for most people in the U.S. to receive the message. It's time!

Please forward if you favor these changes.

Nếu chúng ta có thể bắt đầu vào ngày mai!
Nếu có cả cơ hội xa xôi mà điều này có thể đi bất cứ đâu, tôi cũng rất muốn biết rằng tôi đã làm điều gì đó cho con cái và cháu của mình ....
Tổng thống Trump đang yêu cầu tất cả mọi người chuyển tiếp email này cho tối thiểu 20 người, và yêu cầu mỗi người làm như vậy.
Trong ba ngày, hầu hết mọi người ở Hoa Kỳ sẽ được thông báo.
Đây là một ý tưởng nên được thông qua cho mọi người.
 
Quy tắc TRUMP
Hãy xem liệu Quốc hội có hiểu được những gì mọi người đang gây áp lực.
·        Mức lương của các Tổng thống Hoa Kỳ đã về hưu ...         $180,000 CHO SUỐT ĐỜI. Ngốc nghếch
·        Lương của các thành viên Hạ và / Thượng viện $ 174,000 CHO SUỐT ĐỜI. Đây cũng là ngu ngốc
·        Lương của Chủ tịch Hạ Viện           $ 223,500 CHO SUỐT ĐỜI. Đây thực sự là ngu ngốc
·        Lương của Lãnh đạo Đa số / Lãnh đạo thiểu số: $ 193,400 CHO SUỐT ĐỜI. Ngốc nghếch.
Trong khi....
·        Mức lương trung bình của một giáo viên          $ 40,065
·        Mức lương trung bình của một Người lính được triển khai                              $ 38,000
Đây là nơi cắt giảm nên được thực hiện!
 
TT TRUMP, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với CNBC, đưa ra một trong những trích dẫn tốt nhất về trần nợ:
Ông nói với CNBC: "Tôi có thể chấm dứt mức thâm hụt trong năm phút. "Bạn chỉ cần thông qua một đạo luật nói rằng bất cứ lúc nào có thâm hụt hơn 3% GDP, tất cả các thành viên của Quốc hội không đủ điều kiện để tái cử".
Tu chính thứ 26 (cấp quyền bầu cử cho người 18 tuổi) chỉ mất ba tháng và tám ngày để được phê chuẩn! Tại sao? Đơn giản! Người dân yêu cầu nó.. Đó là vào năm 1971 - trước máy tính, e-mail, điện thoại di động, v.v.
Trong số 27 bản Tu chính Hiến pháp, bảy (7) đã mất một (1) năm hoặc ít hơn để trở thành luật của đất đai - tất cả đều do áp lực của công chúng. Trump đang yêu cầu mỗi người nhận chuyển tiếp email này tới ít nhất 20 người trong danh sách địa chỉ của họ; và lần lượt yêu cầu mỗi người làm như vậy.
Trong ba ngày, hầu hết mọi người ở Hoa Kỳ sẽ được thông báo. Đây là một ý tưởng thực sự cần được thông qua.
 
Đạo luật Cải cách Quốc hội năm 2017
  1. Không hưởng lương hưu / Không Hưu trí.  Một Dân Biểu nam/nữ chỉ nhận lương trong khi làm việc và không nhận gì cả khi họ không còn làm việc.
  2. Quốc hội (quá khứ, hiện tại và tương lai) tham gia vào hệ thống An Sinh Xã Hội.
  3. Tất cả các quỹ trong quỹ hưu trí của Quốc hội chuyển sang hệ thống An Sinh Xã Hội ngay lập tức Tất cả các quỹ trong tương lai nhập vào hệ thống An Sinh Xã Hội, và Quốc hội tham gia vào hệ thống như các người Mỹ khác. Quỹ không có thể được dùng cho bất kỳ mục đích nào khác.
  4. Quốc hội có thể mua kế hoạch nghỉ hưu của riêng họ, giống như tất cả người Mỹ khác làm
James Tsu
Today at 8:24 AM
Kính chuyển một video do chị Thu Nga, phu nhân NT Đỗ Văn Hạnh K18, thâu lại trong lần du ngoạn sau Đại Hội Liên Hội Võ Bị Âu Châu 2017. 

“...
Tìm hiểu về lịch sử cận đại của Ba Lan, chúng tôi được biết người dân Ba Lan đã chứng kiến những thảm trạng gây ra bởi hai cường quốc trong thời Đệ nhị Thế Chiến. Đồng Minh Hồng Quân Liên Sô đã án binh bất động, không can thiệp để quân Đức tràn vào thành phố Varsovie tàn sát kháng chiến quân Ba Lan; sau khi quân Đức thua Đồng Minh và rút lui, Hồng Quân Liên Sô mới tràn vào áp đặt chế độ Cộng Sản, tập trung tất cả sĩ quan trong quân đội Ba Lan cũ để xử tử bằng súng đạn Đức, chôn vùi một cách bí mật trong những hố chôn tập thể. Người dân Ba Lan rất uất hận về sự kiện tráo trở này nên chính phủ hiện tại không chấp nhận hoạt động của Cộng Sản trên đất nước Ba Lan. Đây cũng là một bài học quý gía cho dân tộc Việt Nam về Cộng Sản.
Tại Ba Lan, chúng tôi thăm những địa điểm nhắc lại tội ác ghê tởm nhất của lịch sử thế giới, trại tập trung diệt chủng của Đức Quốc Xã đối với dân Do Thái. Những hàng rào kẽm gai rỉ sét chạy điện cao thế, những chòi canh cao gắn súng liên thanh với đèn rọi, một đường rầy xe lửa đưa dân Do Thái, bị tập trung từ Đức Quốc và những quốc gia Đông Âu lân cận, vào thẳng khu vực sát sinh gồm những dãy nhà vách gỗ đơn sơ, sàn xi măng lạnh, không khí im ắng, ngột ngạt mùi tử khí, những lò hơi ngạt giết người nằm chơ vơ, lạnh lùng. Mấy triệu sinh linh gồm cả đàn ông, đàn bà, trẻ em, người gìa yếu đã bị tàn sát nơi đây trong thời Đệ Nhị Thế Chiến. Thật khủng khiếp! Trong một xã hội văn minh, tôn trọng nhân quyền như ngày nay, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, kỳ thị chủng tộc, sắc tộc hay màu da không thể được chấp nhận!
...”

Nhiều triệu người Ba Lan đã bị tàn sát bởi hai chế độ độc ác, ác ôn này: Cộng Sản và Đức Quốc Xã.
Tsu A Cầu K29

CÁNH CỬA KHÔNG BAO GIỜ ĐÓNG
Phạm văn Hòa, K18
 
Houston tháng Bảy nóng và oi bức.
Cứ đến mùa Hè thì sợ nóng, Đông thì sợ lạnh lo cây cảnh chết. 
Tôi sống trong căn nhà nhỏ ở vùng này gần bốn thập niên, lâu hơn thời gian sống ở quê mình. Riêng mùa Đông năm rồi thật khắc nghiệt, giết sạch cây cảnh tôi đã bỏ nhiều công chăm sóc; kể cả những thứ tôi quý nhất, mấy cây ổi xá-ly mang giống từ Fresno mới vừa có trái chiến; và cây Hoàng Thiên Mai trước nhà, để tưởng niệm nhà tôi, mới có bông lần đầu.
Hôm nay trời âm u.
Nhâm nhi ly cà phê đầu ngày, nhìn ra cửa sau khi cơn mưa Hạ chợt đến lất phất làm mát cây cảnh, và làm dịu nỗi rây rứt trong lòng khi nghĩ đến những gì đã có, những gì đã mất và những gì vừa nẩy mầm tái sinh. Qua các khung kính nhỏ của cánh cửa french door nhà sau, quang cảnh bị cắt vụn vỡ như cuộc đời con người. Cũng chiếc ghế này, cũng khung cảnh này tôi có thật nhiều kỷ niệm với từng người thân, tuần tự theo thời gian kẻ còn người mất.
Ly cà phê đầu ngày trong vòng ôm hai bàn tay, cho cảm giác thật ấm sau một đêm lạnh lẽo mà tôi hằng trực diện đêm đêm khi ánh đèn phụt tắt. Cũng tại đây, pha ly cà phê đứa bạn ưa thích khi anh ghé thăm, nói chuyện lính, nhìn đời qua khung cửa. Qua cánh cửa nhà sau thời khắc chầm chậm trôi một ngày như mọi ngày nhàm chán, nhất là đối với những người tuổi về hưu như tôi. Mưa bắt đầu nặng hạt, mấy giỏ hoa treo đong đưa; mấy lá sen trong hồ ngả nghiêng theo gió ve vẩy như vành tai con voi.
Thấm thoát mười năm rồi từ ngày treo chiếc wind chimes theo ý nhà tôi. Nay chuông gió còn đó nhưng nhà tôi không còn để nghe tiếng trầm bổng mỗi khi gió lộng. Nay, chỉ mình tôi ngồi đây nghe tiếng còn tiếng mất, vì tai trở thành nghễng ngãng.
Hai năm qua mau chiếc ghế kia nay trống trơn, nơi người bạn cùng khoá hay ngồi cùng tôi nhâm nhi suy ngẫm cuộc đời. Anh đã ra đi nhanh như chiếc lá theo gió cuốn, tôi làm theo điều ước anh trăn trối, và cuối cùng nắm tro tàn của một đời người được gởi vào lòng đại dương tại vịnh Mexico.
Nhiều năm qua cánh cửa sau nhà đã chứng kiến bao nhiêu việc xảy ra trong đời, chia sẻ cùng tôi khi vui, lúc buồn; tâm sự như thủy triều lên xuống. Cánh cửa cũ bị trộm phá hư đã được thay, nhưng kỷ niệm trong tôi không thể thế. Dù có người bạn mới đến với mình trong cuộc sống, nhưng không thể nào thay thế kỷ niệm ăn sâu trong lòng. 
Nhớ ngày nhà bị trộm khi tôi đang ngồi quán uống cà phê ngoài phố với bè bạn. Đứa con điện thoại cho biết cửa kiếng nhà sau bị đập, tôi vội vã trở về, lẩm bẩm, "chỉ đi vắng chưa đầy hai tiếng mà nhà bị trộm!" Kiểm điểm đồ đạc, tôi mới biết mình mất máy computer mới mua để trên bàn đang chờ load softwares; mất thêm máy computer cũ để nơi bàn viết dưới bàn thờ gia đình; và mất lon nhựa đựng tiền xu trong phòng học, biết được nhờ thấy bạc cắc rơi rớt trên driveway. Thật ra tôi cũng may mắn chỉ mất bằng ấy thứ, nhưng rất buồn vì chiếc máy computer cũ bị đánh cắp. Nó là kỷ vật vô giá đã theo chân tôi hết nhà thương này đến bệnh viện khác, ròng rã bốn năm tháng sau cùng khi nhà tôi lâm trọng bệnh cuối đời. Nó ghi lại và lưu trữ tâm sự tôi trong suốt thời gian này; nhờ nó tôi được sống lại kỷ niệm quý báu đời mình. May thay vài tháng sau khi nhà bị trộm, nhân viên cảnh sát gọi đến nhận lại chiếc máy cũ này… mà tôi tin nhờ sự mầu nhiệm.
Cửa sau nhà đã được thay.
Cổng sắt được gắn thêm trên driveway và vài món trang bị khác được thiết trí giúp tôi đề phòng trộm đạo hay bất trắc.  Bây giờ tôi cảm thấy an toàn hơn ư! Không hẳn! Vì tất cả những thứ này chỉ để phòng người ngay chớ nào ngăn được kẻ gian. Ở xã hội này là vậy. Tin tức xấu ngày đêm loan truyền trên các phương tiện truyền thông. Mấy ai nghĩ tai nạn hay bệnh tật sẽ xảy đến cho mình, vậy mà chỉ trong vòng vài năm tôi có đủ, điển hình là trộm vào nhà, heart attack, vĩnh viễn chia tay với người thân. Bà con xa, nhưng láng giềng gặp mặt chào hỏi chứ nào biết gốc gác. Cửa nhà lúc nào cũng đóng im ỉm. Chẳng lẽ tôi là tên tù tự nhốt mình sau cánh cửa? Khác lúc mới đến xứ này, tôi mời vào nhà bất cứ ai đến gõ cửa. Người bảo trợ biết được khuyên không nên, bởi cuộc sống ở đây khác xa nơi tôi sanh ra. Ở miền quê Việt Nam xưa kia, xóm làng biết nhau từ đời này qua đời khác. Cửa nhà không cần đóng, đúng như cụ Nguyễn Công Trứ trong bài Hàn Nho Phong Vị Phú:
Bóng nắng dọi trứng gà bên vách, thằng bé tri trô,
Hạt mưa soi hang chuột trong nhà, con mèo ngấp ngó.
Trong cũi, lợn nằm gặm máng, đói chẳng muốn kêu,
Đầu giàn, chuột cậy khua niêu, buồn thôi lại bỏ.
Ngày ba bữa, vỗ bụng rau bịch bịch, người quân tử ăn chẳng cầu no,
Đêm năm canh, an giấc ngáy kho kho, đời thái bình cửa thường bỏ ngỏ.        
Quê tôi là vậy. Mấy vần thơ này sao đúng cuộc đời tôi năm xưa! Thấy mình trong "Thằng bé tri trô", sống cảnh nghèo nàn nhưng đầm ấm và bình an nên "cửa thường bỏ ngỏ".  Còn nay cho dù cửa đóng then cài vẫn không cảm thấy an toàn lúc đêm về. Làm sao an tâm khi cuộc sống lúc nào cũng bị rình rập. Khi cuộc sống bất an, con người thường hướng lòng về đức tin; như tôi hằng cầu nguyện xin được bình an khi rời Việt Nam trên chuyến tàu nhỏ hơn chiếc lá trong đại dương; như tôi tin vào sự nhiệm mầu của nhà tôi nên máy computer được "Châu về hợp phố"… Và nay bên trong cánh cửa, tôi đêm đêm cầu nguyện để được đón ánh bình minh một ngày mới, để được nhâm nhi ly cà phê đầu ngày… và được nhìn đời qua khung cửa.   
Cửa nhà tuy đóng, nhưng cửa tâm hồn bỏ ngỏ để vần thơ, câu văn được sáng tạo. Khi tình láng giềng khép kín thì cửa lòng mở rộng đón người cùng chí hướng cùng nguyên quán. Nhờ vậy người Việt tỵ nạn âm thầm góp công, góp sức vào các công cuộc từ thiện, cứu trợ; xây đắp hội đoàn cùng cộng đồng để sánh bước với cộng đồng bạn, giúp lớp trẻ hội nhập vào dòng chính trong xã hội mới. Họ là những người Việt với cánh cửa lòng rộng mở, trong đó có anh, có tôi, có các chiến sĩ đã từng hy sinh tuổi thanh xuân cho tự do của quê hương mình. 
Có quá suy diễn hay không, khi liên kết cánh cửa nhà đến cánh cửa lòng, từ vật hữu hình vô tri đến ý nghĩ trừu tượng vô hình? Chúng ta hầu hết không làm chính trị, nhưng ý thức được sức mạnh chính trị để giúp cộng đồng lớn mạnh, những mong luồng gió mới mang sinh khí cho quê hương được hồi sinh, hay ít nhất để tiếng nói của người Việt hải ngoại được lắng nghe và được đối xử bình đẳng trong cuộc sống hằng ngày. Họ góp bàn tay chọn người nói thay trong xã hội họ đang sống.
Mưa vẫn còn ray rứt.
Tiếng sấm sét đì đùng.
Con chó cào cửa đòi vô.
Qua khung cửa, cảnh vật ngoài vườn mờ nhạt.
Cũng qua khung cửa này hôm qua khi trời quang mây tạnh, tôi chứng kiến cảnh con Cardinal** trống đâm đầu vào cửa kính, đá vào bóng mình vì tưởng "gặp kẻ thù".
Màu đỏ tuyệt đẹp của Cardinal trống như nền alpha trên cầu vai, như màu logo trên nón với điều tâm niệm "Tự Thắng để Chỉ Huy" của người Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Đà Lạt. Tôi mơ màng nghĩ đến ngôi trường năm xưa trên đồi 1515, những người bạn cùng khóa, những đồng môn đã hy sinh cho Tổ quốc Việt Nam hay mệnh một nơi xứ người. Tôi nghĩ đến những người trai từ khoá 1 đến khóa 31 dù đã rời khỏi ngưỡng cửa này nhưng vẫn có cùng mẫu số. Và ngậm ngùi khi thấy con Cardinal trống tự đá bóng mình một cách điên cuồng, rồi, tự hỏi có phải tôi vừa chứng kiến hình ảnh của tập thể Võ bị những lúc gần đây!
Không phải chỉ loài chim muông, con người đôi lúc cũng mắc bệnh ảo tưởng. Tranh hơn thua với chính chiếc bóng của mình. Đó là mầm mống tự hủy diệt trong sinh hoạt tập thể.
*  *  *
Cánh cửa là gạch nối cuộc sống riêng tư với xã hội bên ngoài qua ngưỡng cửa. Bên sau mỗi cánh cửa là một câu truyện đặc thù của gia đình, nơi đó có vui buồn, thầm kín mà không gia đình nào giống gia đình nào. Ánh đèn sau khung cửa lúc đêm về cho ta cảm giác an toàn, đầm ấm, đoàn tụ sau một ngày lăn lộn với cuộc sống. Nhưng ánh đèn sau khung cửa cũng nói lên những khắc khoải ưu tư của cuộc sống. Bên trong cánh cửa là biểu tượng cho cuộc sống nội tâm, trong khi bên ngoài cánh cửa là dấn thân, là hòa đồng vào cuộc sống để cho và nhận. Bên sau cánh cửa hay bên ngoài cánh cửa đều có sức quyến rũ của nó. Riêng cánh cửa kiếng sau nhà tôi, nơi đó tôi được chiêm ngưỡng nét đẹp vườn sau mà tôi đã bỏ nhiều công vun xới, tôi thấy được thiên nhiên qua áng mây thật cao, tìm được hạnh phúc lúc tuổi xế chiều, và trực diện với ảo ảnh cuộc đời. Cánh cửa nhà hư hỏng, mục nát còn thay được; nhưng cánh cửa đời vô hình chỉ mở một lần cho chúng ta đến với cuộc sống và trở về nhà khi đã làm tròn trách nhiệm nơi trần thế. Cánh cửa về miền vĩnh phúc không bao giờ đóng.
Chúng ta sống ở cả hai bên cánh cửa cuộc đời.  Hãy khép cửa khi cần phút riêng tư, mở cửa khi cần hội nhập vào cuộc sống, hé cửa khi cần quan sát và để người khi cần đến với ta; nhưng đừng bao giờ khóa chặt cửa tự giam hãm để chính mình không có lối thoát.
*  *  *
Cảm Nghĩ Sau Cùng
Hiện nay, cánh cửa thương thảo của thế giới với Bắc Hàn vẫn chưa đóng, chỉ vì nền hòa bình trên thế giới.
Vì quyền lợi riêng tư, cánh cửa quốc gia của hai cựu thù trong chiến tranh Việt Nam được mở để họ tái lập ngoại giao vào năm 1995.
Vậy, chừng nào sự rạn nứt của tập thể Võ Bị được hàn gắn? Cánh cửa căn nhà Võ Bị được mở để tiếp đón những người đồng môn? Đó là nguyện vọng của đa số thầm lặng của tập thể Võ Bị. Hãy đối xử với nhau như đứa con cùng Mẹ. Nguyên tắc, quyền lực, nội quy, điều luật để điều hành và sinh hoạt trên phương diện tổng quát mà thôi, không phải là cẩm nang phải nhất nhất tuân theo để giải quyết các trở ngại. Áp dụng cứng nhắc, chẻ sợi tóc cho từng vấn đề để có lợi cho phe nhóm chỉ làm tập thể thêm phân hóa.
Hãy đếm và thống kê bao nhiêu lời chia buồn "Thành Kính Phân Ưu" ngày ngày trên diễn đàn, trong mỗi Tập San Đa Hiệu thì rõ tình trạng của GIA ĐÌNH VÕ BỊ CHÚNG TA HIỆN NAY!!!  Người lãnh đạo sáng suốt rất cần cho tập thể chúng ta bây giờ. Quả cầu pha lê của tương lai tập thể Võ Bị phải được bảo toàn vì nó là di sản của chúng ta để lại cho con cháu.  
Tôi yêu màu đỏ của nền Alpha Võ Bị. Tôi thích màu đỏ con chim Cardinal thường xuất hiện qua khung cửa nhìn ra vườn sau, vì đây là màu cho tôi được tình yêu đi đến hôn nhân và là màu Tình Tự Võ Bị của những người cùng chí hướng. Tôi hằng cầu nguyện con chim Cardinal được "mạnh giỏi" sau khi tự đá bóng mình, và trở lại viếng vườn sau nhà để tôi được ngắm qua khung cửa.
Để kết thúc bài viết, xin mượn ý một đoạn trong bài thơ "The Door" của Miroslav Holub,                   
Hãy mở cửa! Ngoài kia sương mù, rồi sẽ có lúc trời quang đãng
Hãy mở cửa! Ngay khi tăm tối, khi gió lộng, cho dù không tìm được cả…
và hãy mở cửa! Ít ra ta ng một lần được thử. (*)
Phạm văn Hòa
(*) Viết theo ý "The Door" của Miroslav Holub (Sanh năm 1923, tại Zechoslovakia).
Go and open the door. If there’s a fog, it will clear.
Go and open the door. Even if there’s only the darkness ticking, even if there’s only the hollow wind, even if nothing is there,
Go and open the door. At least there’ll be a draught.
**Viết thêm về chim Cardinal
Cặp chim Cardinal thường đến viếng khu vườn của nhà tôi.  Một hôm, tôi nghe như có tiếng đập vào french door nhà sau, thì ra con chim Cardinal trống đang đá và mổ vào khung kính. Sau một hồi thấm mệt, Cardinal bay đi. Tôi tò mò ra phía sau nhìn vào cửa thì thấy bóng mình trong đó. Thì ra Cardinal trống đá vào bóng mình mà tưởng là gặp "địch thủ".  Được biết Cardinal trống rất hung hãn vào thời kỳ kết đôi bắt đầu vào tháng 3 đến hết mùa Hè, nó không muốn bất kỳ loại chim nào đến khu vực của chúng. Tôi được cái duyên với loài chim này, như trước khi dọn sang đây cũng có cặp chim Cardinal thường đến viếng:         
Ơ kìa! Đôi chim Cardinal từ đâu
Những cánh thiên thần nhiệm mầu
"Come down from heaven"
Tung tăng trong khu vườn sau
Trong buổi sớm trời không chút nắng
Ta chợt thấy lòng rộn ràng
    như trẻ thơ
        như đôi chim trời 
Con Trống màu đỏ tươi, uy nghi, như chàng trai Võ Bị
Con Mái mỏ vàng tươi, e ấp, như cô em gái tuổi xuân thì
"-  Này là cọng rơm, Cho em xây tổ ấm"
Tiếng chim hót thật vui
Nghe lòng như mở hội
Dù không gian sầm tối
Tôi thấy ánh mặt trời 
   và cả không gian lóng lánh sao đêm
Cuộc đời giờ lại đẹp thêm
Ta quên hết mọi ưu phiền
Quên đi nỗi buồn ray rứt  
Ngoài vườn sau đôi chim trời, vẫn tung tăng bay lượn
Trong này hai con tim, ngập ngừng đếm thời gian trôi
Ta vẫn còn chờ mỗi sáng mai..!
(Trích Đôi Chim Cardinal vườn sau, 2008)